Wat zijn e-mail marketing campagnes? Een e-mail marketing aanpak die werkt.


Met e-mail marketing campagnes bouw je aan een betrouwbare en rendabele stroom van online bezoekers.

Succesvolle e-mail marketing campagnes met een aanpak die werkt

Een campagnematige aanpak helpt e-mail marketeers om het werk te structureren, planningen te maken en resultaten te meten. Daarom is het belangrijk dat je voor de juiste aanpak kiest voor e-mail marketing campagnes. Een goede werkwijze voor e-mail marketing zorgt ervoor dat jouw team meer voor elkaar krijgt, je verhoogt het werkplezier én het rendement! In dit artikel bespreken we een aantal basis principes van e-mail marketing.

An english version of this article is available

Eenmalige en doorlopende e-mail marketing campagnes

Wij zien campagnes als een serie van contactmomenten met klanten. Een campagne kan doorlopend of eenmalig zijn. Een voorbeeld van een doorlopende campagne is een welkomstcampagne, waarbij je alle nieuwe klanten benaderd. Of een behoud campagne voor mensen waar het abonnement van afloopt. Een voorbeeld van een eenmalige (ad-hoc) campagne is een moederdag campagne, waarbij alle vaders benaderd worden om een cadeau te kopen.

Daarnaast kan een campagne bestaan uit meerdere contactmomenten. Bijvoorbeeld een email met een reminder of een campagne die is opgebouwd uit een e-mail, een belletje door een callcenter en een SMS bericht op de einddatum van de aanbieding.

Ook een maandelijkse nieuwsbrief is een voorbeeld van een doorlopende campagne met maandelijks nieuwe content.

Het begrip campagne

Het voordeel van het gebruiken van het begrip campagne voor e-mail marketeers is, dat het een goede manier is om duiding te geven aan de verschillende bijbehorende activiteiten. Van een campagne kan je een eenduidige briefing maken, je kunt er een team voor formeren en je kunt actiepunten plannen. Als je werkt met meerdere afdelingen (zoals design, database management, online, etc), is het essentieel dat iedereen weet wat op welk moment nodig is. Zorg er dus altijd voor dat er één plek is, waar marketeers deze gegevens kwijt kunnen. Dit blijkt in de praktijk enorm veel tijd te schelen in de communicatie en het oplossen van fouten.

Daarnaast maakt een campagne het makkelijker om te rapporteren naar het management. Je kunt er namelijk doelstellingen aan koppelen, budgetten bepalen en resultaten rapporteren. Als je deze zaken voor ieder contactmoment afzonderlijk gaat inrichten, wordt het al snel een onoverzichtelijke en onnodige hoeveelheid werk.

Contactdruk bij e-mail marketing campagnes

Het werken met campagnes brengt een risico met zich mee: namelijk dat al die campagnes vooral draaien om de marketeer en slechts deels om de behoefte van de klant. Wij zien vaak dat bepaalde klantgroepen heel veel communicatie krijgen (ze worden overvoerd) terwijl er andere groepen helemaal niets krijgen (ze worden ondervraagd). De klant heeft er geen behoefte aan om in dezelfde week een email te krijgen van campagne A en een brief uit campagne B.

Daarom werken we met contactdruk. Contactdruk betekent dat je ervoor zorgt dat de klant niet teveel en niet te weinig communicatie krijgt. Wij doen dat door aan ieder klantprofiel een maximum aantal contactpunten toe te kennen, bijvoorbeeld 100 contactpunten per week. Iedere uiting krijgt vervolgens een aantal punten mee. Bijvoorbeeld, een service mail is 0 punten, een commerciële mail is 50 punten en een calamiteit is 100 punten. Het aantal punten bepaalt hoeveel communicatie er bij iemand ingepland kan worden.

Prioriteit van campagnes

Campagnes vertegenwoordigen de wens van de marketeer (ik wil iedereen benaderen die voldoet aan …). De contactdruk vertegenwoordigt de maximale hoeveelheid contactmomenten voor een klant. in theorie kunnen we daarmee gaan plannen. Maar wat als er twee e-mail marketing campagnes tegelijk die klant willen benaderen? Om die reden is het belangrijk dat iedere campagne een prioriteit krijgt. Geef bijvoorbeeld servicegerichte campagnes de hoogste prioriteit en daarna de meest waardevolle. Op die manier zorg je ervoor dat de belangrijkste campagne bij de klant terecht komt.

Contactplanning van e-mail marketing campagnes

Met behulp van campagnes, contactdruk, prioriteit en de gegevens in het klantprofiel is het mogelijk om de persoonlijke planning voor iedere klant apart te maken. Wij noemen deze intern de contactplanning. Voor iedere klant kun je individueel bepalen welke volgorde van contactmomenten het meest relevant is, gegeven zijn profiel op dat moment.

Werken met een contactplanning vraagt wel een omslag in denken. Als je dit principe namelijk aanhoudt dan is het mogelijk dat een campagne uitgesmeerd wordt over meerdere weken. Stel, je wilt iedereen benaderen die het afgelopen kwartaal klant is geworden, dan is het gebruikelijk dat je die selectie maakt en het bericht verstuurt. Als je niet werkt met contactdruk loop je het risico dat je die klant dubbel benadert. Als je wel werkt met contactdruk dan vallen er wellicht mensen buiten de boot, doordat zij de bewuste uiting nooit krijgen. Met een persoonlijke contactplanning is het mogelijk om deze campagne later alsnog te verzenden.

Selecties van mailings

Als je werkt met een contactplanning dan verandert ook de manier waarop je selecties maakt. Voorheen maakten we per campagne selecties en verstuurden die naar het afzetkanaal (mail, callcenter, etc). Nu selecteren we periodiek (bijvoorbeeld ieder uur of iedere dag) iedereen uit de contactplanning die een bepaald bericht via een bepaald kanaal moet ontvangen en dat zetten we door. Een bijkomend voordeel is dat het hierdoor mogelijk is om piekbelasting bij een kanaal te voorkomen.

Contacthistorie van campagnes

Essentieel voor het verbeteren van e-mail marketing campagnes is natuurlijk de contacthistorie. Hebben mensen een mail geopend, geklikt of gekocht. Zijn mensen bereikt door het callcenter. Hebben ze zich misschien uitgeschreven? Zodra een contactmoment verzonden is dan moet je dit toevoegen aan de contacthistorie van de klant. Die contacthistorie kan je vervolgens verrijken met de respons vanuit je verzendkanaal. Hierdoor ontstaat een volledig overzicht van marketinguitingen welke je vervolgens kunt gebruiken in je BI of CRM systemen.

Campagnes zijn verankerd in de werkwijze van marketeers. Het is een super handig middel om je werk te organiseren! De campagnematige manier van werken heeft echter ook nadelen en die worden steeds groter naarmate je meer doet met marketing automation. In dat geval biedt het omzetten van campagnes naar persoonlijke contactplanningen uitkomst.

Een basisfunctionaliteit van Basedriver is het automatiseren van selecties op basis van de contactplanning, prioriteit en contactdruk. Marketing teams en database managers zijn hierdoor minder tijd kwijt met het maken van lijstjes, klanten krijgen persoonlijkere en relevantere e-mail marketing campagnes.

E-mail marketing campagnes in Basedriver

In Basedriver is het heel eenvoudig om e-mail marketing campagnes te maken. Basedriver zal vervolgens automatisch voor ieder profiel een persoonlijke contactplanning berekenen en verzenden.

Je kunt hier meer over lezen in onze kennisbank.

Wil je meer informatie over e-mail marketing campagnes?

E-mail marketing is een essentieel onderdeel van de marketing mix voor abonnementen. Basedriver is e-mail marketing software die specifiek is gemaakt voor deze uitdaging. Bijvoorbeeld voor het automatisch benaderen van opzeggers, het versturen van persoonlijke nieuwsbrieven of automatiseren van campagnes.

We zorgen ervoor dat je meer bezoekers genereert uit e-mail marketing en dat je die bezoekers kunt herkennen op de website. Hiermee verhoog je het rendement van jouw e-mail marketing team. Basedriver past in een e-mail marketing strategie die leidt tot meer online bezoek en abonnees.

Wil je meer weten over abonnementen marketing met Basedriver? Neem dan contact met ons op voor een persoonlijke demonstratie van Basedriver.