Een succesvolle e-mail nieuwsbrief: zo maak je een nieuwsbrief op maat


Verhoog loyaliteit en engagement met een persoonlijke e-mail nieuwsbrief.

Een e-mail nieuwsbrief voor iedereen: meer resultaat met personalisatie

  • De e-mail nieuwsbrief is een centraal onderdeel van de e-mail marketing strategie. Regelmatig versturen van een nieuwsbrief zorgt voor hogere herkenbaarheid en meer online bezoekers.
  • Als de frequentie op orde is, dan kan het rendement van de e-mail nieuwsbrief omhoog door middel van personalisatie.
  • Door middel van automatisering is het mogelijk om duizenden verschillende varianten van een nieuwsbrief te maken, wat leidt tot een hogere openratio en CTR.

We hebben voorbeelden waarbij op deze manier tienduizenden verschillende varianten van een nieuwsbrief verstuurd worden, met forse stijgingen van openingsratio’s en klikratio’s als gevolg.

Onder andere New Skool Media, Hearst Magazines en de Volksbank versturen persoonlijke nieuwsbrieven met Basedriver. Met een gepersonaliseerde e-mail nieuwsbrief krijgt iedere abonnee zijn of haar best mogelijke variant, volledig automatisch. Dit heeft een enorm effect op het rendement van e-mail marketing.

In dit artikel worden de volgende onderwerpen besproken

Wat is een gepersonaliseerde e-mail nieuwsbrief
Redenen om voor een gepersonaliseerde e-mail nieuwsbrief te kiezen
Hoe vaak moet je een nieuwsbrief versturen
Voorbeelden van gepersonaliseerde nieuwsbrieven
Het maken van gepersonaliseerde nieuwsbrieven in Basedriver

Wat is een gepersonaliseerde e-mail nieuwsbrief

Een ‘ouderwetse’ e-mail nieuwsbrief bestaat uit een template met content (artikelen of producten) welke verstuurd worden naar een deel van de database, de selectie. Door meerdere, specifieke, selecties te maken is het mogelijk de inhoud van de nieuwsbrief af te stemmen op de kenmerken van de klant.

Zo’n nieuwsbrief wordt dan verder gepersonaliseerd door klantkenmerken op te nemen in de content (zoals de voornaam). Het nadeel van deze aanpak: als je veel personalisatie toepast dan wordt de nieuwsbrief complex, tijdrovend en foutgevoelig.

Een nieuwsbrief in, bijvoorbeeld, 10 varianten is al veel werk, een persoonlijke nieuwsbrief in tienduizenden varianten is vrijwel onmogelijk.

Bij een persoonlijke e-mail nieuwsbrief in Basedriver wordt voor iedere ontvanger, op basis van data, een eigen nieuwsbrief samengesteld.

Deze nieuwsbrief bevat de content die voor die ontvanger het meest relevant is. Of iets relevant is bepaal je op basis van persoonsgegevens, de abonnementen of producten die mensen hebben afgenomen, het (klik) gedrag en inzichten zoals interesses.

In Basedriver werken we met een persoonlijke contentplanning, hierdoor is Basedriver in staat deze persoonlijke nieuwsbrieven geheel automatisch samen te stellen.

Redenen om te kiezen voor een gepersonaliseerde e-mail nieuwsbrief

De belangrijkste reden om te kiezen voor een gepersonaliseerde nieuwsbrief is het verhogen van de open ratio, de click through ratio (CTR) en de klanttevredenheid van de ontvanger.

Hoe meer bezoekers vanuit jouw nieuwsbrief naar de website komen, hoe groter de kans op een online conversie en hoe groter het aantal bezoekers dat je kunt herkennen.

Met een gepersonaliseerde nieuwsbrief bereik je de volgende doelstellingen, die bijdragen aan openratio en CTR:

Relevante persoonlijke nieuwsbrieven

Omdat de inhoud van de persoonlijke e-mail nieuwsbrief automatisch gevuld wordt op basis van het profiel van de klant kan je deze veel relevanter maken.

Je kunt bijvoorbeeld artikelen met nieuws, uitleg over het product van de klant, mogelijke aanvullende producten en enquêtes combineren, zonder dat dit meer tijd kost om te maken.

Hergebruiken van nieuwsbrief content

Veel bedrijven besteden veel aandacht aan het maken van goede content voor nieuwsbrieven, welke vervolgens één keer verstuurd wordt en dan onbruikbaar is.

Met een gepersonaliseerde e-mail nieuwsbrief is het mogelijk om artikelen opnieuw te sturen naar mensen die de nieuwsbrief eerder niet ontvangen of geopend hebben.

Verbeteren van content, leren van het resultaat

Doordat je op artikelniveau ziet wat het resultaat is én die artikelen maandelijks opnieuw verstuurd worden is het mogelijk de content te verbeteren, wat leidt tot nog meer kliks.

Als je inzichtelijk hebt welke kenmerken klanten hadden die goed reageren en welke kenmerken klanten hebben die niet reageren kan je je e-mail nieuwsbrief nog specifieker maken. Hierdoor profielen betrouwbaarder en worden de gepersonaliseerde e-mail nieuwsbrieven steeds relevanter.

Hoe vaak moet je een e-mail nieuwsbrief versturen

We hebben klanten die twee keer per dag een nieuwsbrief versturen, anderen doen het eens per maand. Wij adviseren te starten met één nieuwsbrief per twee weken, dat geeft herkenbaarheid bij de klant en is voor de meeste bedrijven haalbaar.  Hoe vaak je een e-mail moet versturen hangt af van de volgende factoren:

Heb je voldoende e-mail marketing content

Als je vaker nieuwsbrieven wilt verzenden, dan is het belangrijk om voldoende content te maken. Het voordeel van een gepersonaliseerde nieuwsbrief is dat je kunt bijhouden of klanten content eerder gehad hebben. Op basis daarvan is het mogelijk om content opnieuw te sturen. Daardoor maak je efficiënter gebruik van content.

Ook is het mogelijk om content te combineren, bijvoorbeeld door tips voor bestaande klanten toe te voegen of aanbiedingen voor nieuwe klanten.

Zijn jouw klanten voldoende geïnteresseerd in jouw content

Op basis van de openratio kan je bepalen of er voldoende interesse is voor de nieuwsbrief. Bij een hoge openratio kan je de frequentie verhogen en eventueel het aantal artikelen per nieuwsbrief verlagen. Als de openratio laag is, dan is het verstandig om eerst te zorgen voor meer relevantie.

Hoeveel werk is het om een nieuwsbrief te verzenden

Voor veel bedrijven is het maken van een e-mail nieuwsbrief arbeidsintensief. Er moet data klaargezet worden, content moet ingevoerd worden en de mailing moet gebouwd en getest worden. Door het invoeren van content en klaarzetten van de data te automatiseren is het mogelijk om veel tijd te winnen. Met Basedriver besteden we veel aandacht aan het automatiseren van dit soort werkzaamheden, zodat marketeers en redacties zelf in staat zijn nieuwsbrieven te maken en te verzenden.

Voorbeelden van gepersonaliseerde e-mail nieuwsbrieven

Met Basedriver versturen we nieuwsbrieven voor honderden bekende merken zoals Vogue, SNS Bank, EW (Elsevier Weekblad). Delicious en Quote. Deze e-mail nieuwsbrieven zijn gebaseerd op de standaard HTML templates met content typen. Deze content typen zijn de blokjes waaruit de nieuwsbrief is opgebouwd.

De marketeers die met Basedriver werken kunnen deze blokjes handmatig of automatisch vullen. Hoe meer verschillende content, hoe meer versies van de nieuwsbrieven ontstaan.

Daarnaast is het mogelijk om de e-mail nieuwsbrief op te bouwen uit verschillende combinaties van elementen, daardoor ontstaat er een grote variatie, zonder dat de onderliggende techniek aangepast hoeft te worden.

e-mail nieuwsbrief voorbeelden

Verschillende e-mail nieuwsbrieven in Basedriver

Gepersonaliseerde e-mail nieuwsbrieven in Basedriver

In Basedriver is het heel eenvoudig om gepersonaliseerde e-mail nieuwsbrieven te maken. Als je content aanmaakt in Basedriver, dan kan je aangeven voor wie die content bedoeld is.
Basedriver zal vervolgens automatisch de verschillende varianten van een e-mail nieuwsbrief samenstellen. Je kunt er meer over zien in onze presentatie over gepersonaliseerde nieuwsbrieven.

Je kunt hier meer over lezen in onze kennisbank.

Wil je meer informatie over gepersonaliseerde e-mail nieuwsbrieven?

E-mail marketing is een essentieel onderdeel van de marketing mix voor abonnementen. Basedriver is e-mail marketing software die specifiek is gemaakt voor deze uitdaging. Bijvoorbeeld voor het automatisch benaderen van opzeggers, het versturen van persoonlijke e-mail nieuwsbrieven of automatiseren van campagnes. Hierdoor stijgt het resultaat uit e-mail marketing terwijl de marketingkosten gelijk blijven of dalen.

We zorgen ervoor dat je meer bezoekers genereert uit e-mail marketing en dat je die bezoekers kunt herkennen op de website. Hiermee verhoog je het rendement van jouw e-mail marketing team. Basedriver past in een e-mail marketing strategie die leidt tot meer online bezoek en abonnees.

Wil je meer weten over e-mail marketing met Basedriver? Neem dan contact met ons op voor een persoonlijke demonstratie van Basedriver.

 

This post is also available in: English (Engels)